top of page

Exclusive Wellcare by Ylab

Till sjukvården går man för att få veta hur dåligt man mår. Till Ylab kommer man för att få veta hur bra man skulle kunna må med hjälp av proffs och vetenskapligt beprövad Wellcaremetod som sammanställer såväl negativa som positiva hälso- och prestationsmarkörer.

Att investera utan kalkyl

Innan vi investerar i en fastighet gör vi en ekonomisk översikt och rådgör med en ekonomisk expert med gedigen utbildning och erfarenhet. Innan vi investerar i vår hälsa hoppar vi ofta på dieter eller träning mer eller mindre i blindo. Vi vet sällan vad vi har för utgångsstatus, vad vår individuella potential är och än mindre vad kost-, tränings- eller terapimetoden har för framgångsresultat. Dessutom tar få reda på vad tränare och kostrådgivare har för bakgrund och kompetens. Dogmatiska påståenden som ”ju mer och hårdare man tränar desto bättre” eller ”ju mindre man äter desto bättre” florerar – men är det verkligen så? Forskning och beprövad erfarenhet visar på något helt annat.


Att mäta är att veta

Med helhet och vetenskap som rättesnöre utvecklade Ylabs forskningsgrupp konceptet Wellcare under åren 1994 till 2000. En Wellcare-analys sammanfattar fysiska, mentala och sociala förutsättningar för att må och prestera bättre. Kvantifierbara data som utgångspunkt är lika självklart som en budget.


Del- eller helmätning

Ylab erbjuder olika mätningar med instrument av högsta validitet och tillförlitlighet. Företagets testledare och coacher har omfattande akademiska utbildningar för att säkerställa att du får en professionellt genomförd mätning och feedback på dina resultat.


BOD POD – kroppssammansättning

Bod Pod är ett forskningsinstrument som mäter kroppssammansättning angivet i fettprocent. Kroppssammansättningen är viktig vid viktminskning och för fysisk prestationsförmåga. En individ kan ha normalvikt men ha alltför hög eller låg fettprocent och därmed riskfyllda nivåer av kroppsfett. För alla som vill minska i fettvikt och inte i muskelmassa är en Bod Pod-mätning ovärderlig. Detsamma gäller för dig som vill optimera din träning.


Ämnesomsättningsmätning (RMR)

En förståelse för dina energibehov ger en sund vetenskaplig grund oavsett typ av viktminskningsupplägg. Denna metod kallad indirekt kalorimetri, mäter syrehalt i utandningsluft under vila vilket ger en korrekt bedömning av ditt dagliga basala kaloribehov (RMR). Detta värde är avgörande oavsett om du vill gå ner, behålla eller gå upp i vikt.


VO2-max tester

Ylab erbjuder även mätning av maximalt syreupptag, inklusive anaerobt tröskelvärde, för dig som vill fastställa dina träningszoner och optimera din konditionsträning. Du väljer maximal eller submaximal testmetod.


Wellcare-analys

En grundlig screening bestående av intervju, enkäter och ett flertal fysiska mätningar inklusive Bod Pod vilket ger en helhetsbild över din fysiska och psykiska dagsform.


Priser, bokning och mer information: www.ylab.com


11 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page