top of page

Skräddarsytt ledarskap med en touch av New York

Grant Calder är den tvättäkta New Yorkern som flyttade till Stockholm och startade ett bolag för utveckling av ledarskap. Bolaget som han döpte till The Roll levererar framgångsrika och unika metoder för att utveckla hållbart ledarskap och välmående hos chefer och ledningsgrupper i en värld som just nu går igenom oerhört stora utmaningar och svårigheter. Den situation vi lever i just nu ställer ovanligt höga krav på ledarskap.
Grant startade The Roll, ett konsultföretag inom executive coaching och ledarskap. The Roll erbjuder heltäckande ledarskapsprogram med vetenskapliga studier och neurovetenskap som bas. Grant startade bolaget med övertygelsen att han skulle kunna hjälpa andra ledare att finna sin inre potential och sitt naturliga ledarskap. Grant är oerhört entusiastisk och karismatisk när han berättar om att varje människa bär på kraft och kapacitet som kommer fram först när man jobbar med sig själv på rätt sätt och med rätt metoder. Målet för hela verksamheten är att hjälpa företag och människor att växa, må bra på jobbet, uppnå positiva resultat och klara av tuffa situationer. På sikt kanske det även gör världen till en lite bättre plats, resonerar Grant.

De ledarskapsprogram som Grant driver pågår under 6 till 18 månader och består ofta av både gruppövningar och executive coaching individuellt. Varje program designas utefter de utmaningar och områden som kunderna har behov av att utveckla. Några viktiga grundstenar i filosofin bakom innehållet och inlärningsmetoderna i programmet är tillit, samarbete, problemlösning och kommunikation. Resultaten låter inte vänta på sig och kommer i form av bättre resultat, högre välmående, nya samarbetsmöjligheter och förbättrad kommunikation.

Den neurovetenskapliga grunden i utbildningen är en unik och viktig del i The Rolls positiva resultat och en viktig aspekt är att utvecklingen inte slutar när programmet är över. Kunderna får med sig kunskap och verktyg från The Rolls utbildning för att sedan kunna fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Som ledningsgrupp ökar man sin förståelse av varandra, upplever ökad tillit och fungerar bättre som grupp och individuellt. Många kunder rapporterar ett ökat välbefinnande både på jobbet och privat. Företag som samarbetat med The Roll återkommer för att utöka samarbetet och uppnår genomgående positiva resultat när det gäller kultur, tillit, resultat, och välmående. Genom att stärka ledarskapet stärks hela organisationen.

En SaaS för coaching

En viktig aspekt av Grants gärning är Flyt, en unik SaaS som The Roll har utvecklat för coaching. Flyt strukturerar och underlättar administrationen av coaching och ledarskapsutveckling för bolag som arbetar med coaching internt, och kunderna finns runt om i världen.

Om du vill läsa mer om The Roll och hur just du och ditt företag kan utveckla ditt ledarskap, besök theroll.com


20 views

Comments


bottom of page