top of page

Skapa miljöer som främjar möten

Materia AB utvecklar möbler som ska inspirera och uppmuntra till möten. De anser att det är när människor träffas och tar tillvara på varandras kompetenser och erfarenheter som bra idéer växer till någonting mer.

Materia AB startades 1992 av Kersti Sandin och Lars Bülow, båda arkitekter och industridesigners. Materias möteskoncept och produkter används över hela världen och sen 2004 ingår företaget i inredningskoncernen Kinnarps. Materia tillverkar mötesmöbler såsom fåtöljer, soffor, stolar, barpallar, bord, konferensbord, konferensstolar samt även accessoarer i form av papperskorgar, tidskriftsställ och klädhängare.


Kreativa mötesplatser

– På Materia finns en tanke bakom allt. Med våra möbler vill vi ge de bästa förutsättningarna för ett lyckat möte. En genomtänkt och vackert utformad miljö gör att människor mår bättre och därmed höjs kvaliteten på verksamheten, säger Tobias Söder, VD.
Tobias Söder, VD Materia AB.

– Ett möte behöver dock inte avhandla stora, omvälvande saker för att vara viktigt. De små mötena, de som pågår hela tiden i vår vardag, är ofta de som ger mening åt våra liv. Upplevelser har ju en förmåga att växa när vi delar dem med andra. Det finns även många olika typer av möten. Man kan mötas på ett kontor, en flygplats eller ett bibliotek och varje miljö kräver sin möbel. Det är de kreativa mötesplatserna som är Materias styrka. Exempelvis har man pallar som går att gunga på. Undersökningar visar att om vi kan röra på oss blir vi mer alerta och produktiva.

Äntligen kan de flesta av oss återgå till en mer normal vardag tillbaka på våra arbetsplatser, ”back to work”. Tobias tycker att detta är mycket positivt, då det är viktigt för en arbetsplats att alla är delaktiga i att skapa och utveckla kulturen tillsammans. Samtidigt menar han att man inte behöver vara statisk i detta, utan vissa möten kan med fördel hållas i annan miljö, som till exempel på ett café. Han återkommer till företagskulturen och säger att om man har en bra kultur och en trivsam miljö, så kommer de anställda vilja komma tillbaka till arbetsplatsen.Design och hållbarhet Designprocessen på Materia beskriver Tobias som mycket innovativ och nyskapande samt med fokus på morgondagens möten – var kommer vi träffas, hur kommer det gå till och hur kommer vi vilja interagera med varandra i fysiska miljöer.


– Vi arbetar mycket med koncept och helhetslösningar säger Tobias. Vi tar inte bara fram en mobil bordslösning på hjul, utan även stol och pall som kompletterar konceptet. Vi försöker hela tiden tänka ett steg längre och gärna även utanför boxen.

I produktionen används FCS-märkt trä, återvunnet stål och återvunnen aluminium. Ur miljö och hållbarhetssynpunkt behöver man också se till att de produkter som tas fram, både designmässigt och materialmässigt håller över lång tid.


Sammanfattningsvis säger Tobias att de som satsar på att skapa kreativa, trivsamma och vackra miljöer för arbete och möten och därmed investerar i sina anställda, är de stora vinnarna i framtiden.


Läs mer: materia.se17 views

Comments


bottom of page