top of page

Hållbar viltsafari och konferens i Sveriges Trädgård


Eriksberg safaribil, foto: Angelica Zander.

Eriksbergs grundare Bengt Berg lär ha sagt redan på 1940-talet att det behövdes ställen som Eriksberg för att visa den urbaniserade befolkningen hur djur och natur fungerar. Det är fortfarande Eriksbergs affärsidé i komprimerad form.


Nordens största safaripark

Eriksberg Hotel & Nature Reserve i Blekinge består av två naturreservat och en djurpark i och verksamheten grundar sig i att utveckla djur- och naturlivet och den biologiska mångfalden. Den inhägnade delen är cirka 925 hektar, vilket innebär att Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Inom området finns dov- och kronvilt, davidshjortar, visenter, vildsvin och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans. Besöksantalet är drygt 80 000 årligen varav drygt 10 000 bor på hotellet och ca 60 000 personer äter i de olika restaurangerna, som har ett naturligt vilttema på menyn.


Foto: Percy Christiansson.

Anno 1940

Eriksbergs grundare Bengt Berg började hägna in viltparken 1940, sedan dess har verksamheten kretsat kring djur och natur. Sedan 2008 ägs Eriksberg av Mellby Gård, familjen Andersson. Under den tiden har en stor kulturgärning gjorts med hjälp av stora investeringar som möjliggör för besökare att komma under årets alla dagar till Eriksberg.

Vad får en besökare uppleva när den kommer och gästar Eriksberg?


Vi erbjuder en unik mötesplats vad gäller facilitet, sekretess, säkerhet och kvalitet. Jag vill sammanfatta det i tre ord; Evigt, äkta och kärlek, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Eriksberg hotell, foto: Angelica Zander.

Naturnära konferens

Inbäddad i naturreservatet ligger en exklusiv hotell- och konferensanläggning. Med fokus på hållbara material, design och detaljer erbjuder Eriksberg boenden och upplevelser utöver det vanliga.


Davidshjorten svit, foto: Angelica Zander.

Eriksberg erbjuder både boende och konferens i olika miljöer, där gästerna kan komma riktigt nära djur och natur. Det senaste tillskottet är SynVillan som invigdes under 2020. SynVillan är ritad av arkitekt Thomas Sandell och är närmast ett svävande hus vars fasad av rostfri plåt reflekterar naturen och gör att huset blir ett med omgivningarna. Genom ett glasgolv kan man uppleva parkens djur på nära håll när de kommer för att äta vid en foderplats.

Eriksberg erbjuder en unik kombination av avskildhet och naturens närhet. De som gästar oss får ta del av en plats och kan få effektiva möten med få störningar med mycket kvalitativt boende och hög gastronomisk nivå.

Synvillan, foto: Angelica Zander.

Hållbart konferensalternativ

Att utan förbehåll resa på konferenser utomlands i tid och otid är idag ett minne blott och med fokus på hållbarhet är det frågan om det någonsin kommer tillbaka i den utsträckning det en gång var. Ser vi även till COVID så är inhemsk konfererande och även då på landsbygden att föredra för många.

Eriksberg är idag ett hållbart resmål och att utveckla verksamheten utifrån naturens möjligheter och på djurens villkor är en del i vårt DNA. Det innebär stort fokus på viltvård, naturvård och hållbar förvaltning av de resurser som Eriksberg erbjuder, säger Per-Arne.

Läs mer och boka på: Eriksberg.se

Foto: Percy Christiansson.

19 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page